Η ΄Ανοιξη βομβαρδισμένη
απ' τα έγχρωμα κουνούπια του Demerara
.

Ο ΄Ηλιος διαβάζει ποιητικά

περιττώματα στη Σόλωνος


Οι διανόηση χειροκροτεί

υποτακτικές κυβερνήσεις

και


η ποιητική νομενκλατούρα
θ' αποφανθεί :

Διογένη Γαλήνη
δεν είσαι ποιητής

21.05.2012

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Argyris MarnerosArgyris Marneros was born in Doxato-Drama in 1941 .
He studied at Departmend of German Philology in University
of Thessaloniki . In 1972 he had his first collection of poems
'' Chestnuts ''  printed and three years later another one
'' Dark Room '' . Immediately after that published '' Sever '' .
He had his fourth collection of poems '' Expansion '' printed
and he moved to Athens . There he studied in Higher School
of Guides . In the spring of 1980 he had '' Homo Touristicus ''
printed and in the same year in autumm his sixth collection
of poems '' Applaud '' . In 1985 he had another collection
'' The Potentates '' printed . In 1987 his collection '' Homo
Touristicus '' released in Germany by Romiosini editions .
Some of his poems have been published in the literary magazines
'' Ausblicke '' , Tram '' and '' Doma '' .
For the last thirty years he has been taking up collage .
He presented part of his work from 1983 till 1986 at Experimental
Art Centre in Kypseli and in 1994 at the foyer of the '' Minoa ''
theatre His poem collection , '' Waiting Room '' was published in
2003 by Kaktos editions .Αργύρης Μαρνέρος 21.3.2012


Μαντατοφόροι της νύχτας

Και ήρθαν τα όνειρα μια νύχτα
με ένα φτυάρι στο χέρι
και άρχισαν να τον σκεπάζουν με χώμα
μες στο υγρό κρεβάτι του ύπνου .
Νερά στάζαν από παντού , μα αυτά
συνέχιζαν να πετούν χώμα
με ένα φτυάρι που μεγάλωνε συνεχώς .
Τους έδειξε το πιστοποιτικό της βάφτισης ,
την κομματική του ταυτότητα , με το σφυρί και το δρεπάνι ,
φωτογραφίες
μπροστά στο μαυσωλείο του Λένιν .
΄Ανοιξε τα συρτάρια και τους έδειξε
συλλογές από κόκκαλα αγίων ,
μα αυτά συνέχιζαν να τον σκεπάζουν με χώμα .
΄Ετσι ένα πτώμα , του έλεγαν ,
Τυλιγμένο μέσα σε χάρτινα σάβανα πιστοποιητικών .
Μα τι θέλετε επιτέλους να σας δείξω ;
Το μαχαίρι σου , του είπαν , δείξε μας
με αυτό που έκοβες το ψωμί ,
για να δούμε αν έχει αίμα
και από τη δική σου καρδιά .
Αυτή θέλουμε να δούμε αν
και πωςτην έχεις μοιράσει .

28.5.08
Από την ανέκδοτη
ποιητική συλλογή :
Η ΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

Messengers Of The Night


And dreams came one night
with a shovel in their hand
and started covering him with soil
into his wet ded of sleep .
Waters dripping from everywhere ,
but they continued throwing soil
with a shovel that grew bigger .
He showed them the certification of his baptism ,
his political I.D. , with the hammer and sickle ,
photographs taken
in front of Lenin's Mausoleum .
He opened his drawers and showed them
collections of bones of Holy men ,
but the dreams continued throwing soil .
You are a dead corps , told him ,
wrapped in a paper sheets of certifications .
But what , on Earth , do you want me to show yoy ?
Your Knife , told him , you must show us
the one you cut bread ,
to see if there is any blood on it
from your own heart .
Your heart is what we want to see
and how you have shared it .

( Translated by Vasiliki Mandalou and Athanasios Michail )

Δεν υπάρχουν σχόλια: