Η ΄Ανοιξη βομβαρδισμένη
απ' τα έγχρωμα κουνούπια του Demerara
.

Ο ΄Ηλιος διαβάζει ποιητικά

περιττώματα στη Σόλωνος


Οι διανόηση χειροκροτεί

υποτακτικές κυβερνήσεις

και


η ποιητική νομενκλατούρα
θ' αποφανθεί :

Διογένη Γαλήνη
δεν είσαι ποιητής

21.05.2012

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Bertrand Russell
Κατά τη διάρκεια του πολέμου 1914 -18 , η εκδικητική διάθεση των λαών στράφηκε ,
πολύ φυσικά , εναντίων των Γερμανών , που τιμωρήθηκαν σκληρά μετά την ήττα τους .
Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου , πολλοί έλεγαν πως η συνθήκη
των Βερσαλλιών δεν ήταν σκληρή , αφού δεν έγινε μάθημα στους Γερμανούς .
Αυτή τη φορά - μας έλεγαν - πρέπει να επιδείξουμε  π ρ α γ μ α τ ι κ ή ν  αυστηρότητα .
Κατά τη γνώμη μου όμως , περισσότερες πιθανότητες θα είχαμε να αποτρέψουμε τη
δεύτερη γερμανικήν επίθεση , αν είχαμε θεωρήσει τους Ναζιστές σαν φρενοβλαβείς ,
αντί να τους βλέπουμε απλώς σαν εγκληματίες .
Οι φρενοβλαβείς πρέπει , φυσικά , να περιορίζονται . Ο περιορισμός τους όμως είναι 
μέτρο προφύλαξης και όχι τιμωρίας , και , στο μέτρο του δυνατού , πρέπει να φροντίζει
κανένας για την ευτυχία του περιορισμένου ψυχοπαθούς .
΄Ολοι ξέρουμε πως ένας μανιακός δολοφόνος γίνεται πιο επικίνδυνος όταν νοιώθει τον
εαυτό του δυστυχισμένον . Υπήρχαν , φυσικά , πολλοί Ναζιστές , που ήταν απλοί 
εγκληματίες , θα υπήρχαν όμως και πολλοί που ήταν , λίγο - πολύ , τρελλοί . Αν η Γε-
ρμανία πρόκειται να ενταχθεί μ' επιτυχία στη Δυτική Ευρώπη , πρέπει με κάθε τρόπο να
καλλιεργήσουμε σ' αυτήν το συναίσθημα μιας ιδιαίτερης ενοχής . ΄Οσοι τιμωρούνται ,
σπάνια αγαπούν εκείνους που τους τιμώρησαν . Κι' όσον καιρό οι Γερμανοί μισούν την
υπόλοιπην ανθρωπότητα , η ειρήνη θα κινδυνεύει .


Bertrand Russell :
Τι Πιστεύω 
Μετ : Σ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

Εκδόσεις : Γιάννη Δ. Αρσενίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια: