Η ΄Ανοιξη βομβαρδισμένη
απ' τα έγχρωμα κουνούπια του Demerara
.

Ο ΄Ηλιος διαβάζει ποιητικά

περιττώματα στη Σόλωνος


Οι διανόηση χειροκροτεί

υποτακτικές κυβερνήσεις

και


η ποιητική νομενκλατούρα
θ' αποφανθεί :

Διογένη Γαλήνη
δεν είσαι ποιητής

21.05.2012

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

ΟΥΡΜΠΑΝΙΣΜΟΣ

Μια πρώτη διερευνητική προσέγγιση


Η ανάπτυξη του αστικού ( urbain ) περιβάλλοντος είναι η καπιταλιστική αγωγή
του χώρου  ... Απαιτεί μια συγκατάθεση του πληθυσμού , μια ενσωμάτωση του
ατόμου στην υποκίνηση της γραφειοκρατικής παραγωγής . Ολόκληρος ο σχεδι-
ασμός του αστικού χώρου κατανοείται σαν πεδίο της διαφήμισης και ουσιαστικά
της προπαγάνδας μιας κοινωνίας ή για να το πούμε διαφορετικά της οργάνωσης
της συμμετοχής σε κάτι , που τελικά είναι αδύνατο να συμμετέχει κανείς .


Internationale Situationniste
Internattionale Situationniste , Editions Champ Libre , 1975


Ο Ουρμπανισμός  εξετάζει το χώρο με τις δύο ιδιότητες . Ως ομοιογενή χώρο
αλλά και ως κομματιασμένο . Ο ομοιογενής χώρος είναι αυτός που εκτείνεται
κατά μήκος των δρόμων , των αυτοκινητόδρομων , στις επικοινωνίες , στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης . Δηλαδή από το Παρίσι ως τα σύνορα και σε ολόκληρο τον
κόσμο . Ταυτόχρονα , αυτός ο χώρος είναι τρομερά κομματιασμένος , κι αυτό
γιατί αντιμετωπίζεται τμηματικά , πωλείται σε κλήρους που το μικρό τουυς μέ-
γεθος περιορίζεται μόνο από το γεγονός ότι πρέπει να μπορείς να χτίσεις μέσα .
Αυτή είναι σήμερα η ουσιαστική μορφή της αντίφασης ανάμεσα σε παραγωγι-
κές σχέσεις και παραγωγικές δυνάμεις . Από τη μια πλευρά υπάρχει ο χειρισμός
του χώρου σε μεγάλες εκτάσεις αυτό το βλέπουμε με τους αυτοκινητόδρομους ,
με την πληροφορία που συγκεντρώνουμε σ' ένα σημείο , τα στοιχεία που μαζεύ-
ουμε για τεράστιους χώρους , και από την άλλη υπάρχει η κονιορτοποίηση του 
χώρου από την ιδιωτική ιδιοκτησία , από την εμπορευματοποίηση , από την 
πώληση και την αγορά του χώρου και αυτώ που κατασκευάζουν μέσα του , διά-
μερίσματα και κατοικίες . Πρόκειται για ένα σύνολο καινούριων φαινομένων που
θέτουν καινούρια προβλήματα .

HENRI LEFEBVRE
Από το βιβλίο του Critique de la vie quotidienne Vol II Editeur , Arche , 1961

 

Ομπρέλα τεύχος 67

Δεν υπάρχουν σχόλια: