Η ΄Ανοιξη βομβαρδισμένη
απ' τα έγχρωμα κουνούπια του Demerara
.

Ο ΄Ηλιος διαβάζει ποιητικά

περιττώματα στη Σόλωνος


Οι διανόηση χειροκροτεί

υποτακτικές κυβερνήσεις

και


η ποιητική νομενκλατούρα
θ' αποφανθεί :

Διογένη Γαλήνη
δεν είσαι ποιητής

21.05.2012

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

OSCAR HAHN : LA SOCIADAD DE LOS POETAS MUERTOS

La sociedad de los poetas muertos

Η εταιρεία των νεκρών ποιητών
Tan pronto muere un poeta cambia su vida
y se inaugura la sociedad de los poetas muertos
Los que nunca escribieron ni una linea sobre el poeta
denuncian a los que nunca escribieron ni una linea sobre el poeta
Los que votaron en contra de darle tal o cual premio
se lamentan de que jamas le dieran tal o cual premio
Los que rechazaron sus libros que se ha creido este poeta
se pelan por publicar sus libros que grande era este poeta
Los que brindaban de malas ganas el dia de su cumpleanos
organizan banquetes el dia de su cumpleanos
Los que evitaban saludarlo hasta en la puerta de su casa
proponen poner una planca junto a la puerta de su casa
Yo me sumo a la sosiedad de los poetas muertos
Despues de todo es la Parca la que los hace inmortales
y los muertos no nos pueden hacer sombra
Μόλις πεθάνει ένας ποιητής αλλάζει η ζωή του
και εγκαινιάζεται η εταιρεία των νεκρών ποιητών
Αυτοί που ποτέ δεν έγραψαν ούτε μία γραμμή γι αυτόν
καταγγέλουν εκείνους που δεν έγραψαν ποτέ μια γραμμή
γι ‘ αυτόν
Αυτοί που ψήφισαν ενάντια στην απόδοση εκείνου ή
του τάδε βραβείου
λυπούνται που ποτέ δεν του έδωσαν εκείνο ή το τάδε βραβείο
Αυτοί που απέρριψαν τα βιβλία του : τι νομίζει πως είναι αυτός
ο ποιητής
αγωνίζεται να τυπώσουν τα βιβλία του : τι μεγάλος ποιητής
ήταν αυτός
Αυτοί που προέπιναν με το στανιό την ημέρα των γενεθλίων του
οργανώνουν γιορτές την ημέρα των γενεθλίων του
Αυτοί που δεν τού έλεγαν ούτε καλημέρα όταν τον έβλεπαν
στην πόρτα τού σπιτιού του
προτείνουν να εντοιχισθεί μια πλάκα πλάι στη πόρτα
του σπιτιού του
Εγώ προστίθεμαι στην εταιρεία των νεκρών ποιητών
Στο κάτω της γραφής είναι η Μοίρα που τους κάνει αθάνατους
και οι νεκροί δεν μπορούν να μας επισκιάσουν
 
Μτάφραση : Ρήγας Καππάτος

Δεν υπάρχουν σχόλια: