Η ΄Ανοιξη βομβαρδισμένη
απ' τα έγχρωμα κουνούπια του Demerara
.

Ο ΄Ηλιος διαβάζει ποιητικά

περιττώματα στη Σόλωνος


Οι διανόηση χειροκροτεί

υποτακτικές κυβερνήσεις

και


η ποιητική νομενκλατούρα
θ' αποφανθεί :

Διογένη Γαλήνη
δεν είσαι ποιητής

21.05.2012

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Lawrence Durrell : Acropolis

Durrell stands proud at a podium, gazing at the crowd as he addresses them. He wears a suit over a white shirt with a striped tie, and holds his left arm at his side, with his elbow bent upwards as if to shake his fist. A caption runs below the image that reads "Lawrence Durrell, 1986 – photo courtesy R. Rubrecht."
Durrell in 1986
Born 27 February 1912
Jalandhar, British India
Died 7 November 1990 (aged 78)
Sommières, France
Occupation Biographist; poet; playwright; novelist
Nationality British
Period 1931–1990
Notable work(s) The Alexandria Quarter

Acropolis

The soft quem quam will be Scops the Owl
conjugation of nouns, a line of enquiry,
powdery stubble of the socratic prison
laurels crack like parchments in the wind.
who walks here in the violet dust at night
by the tower of the winds and water-clocks?
tapers smoke upon open coffins
surely the shattered pitchers must one day
revive in the gush of marble breathing up?
call again softly, and again.
the fresh spring empties like a vein
no children spit on their reflected faces
but from the blazing souk below the passive smells
bread urine cooking printing-ink
will tell you what the sullen races think
and among the tombs gnawing of mandolines
confounding sleep with carnage where
strangers arrive like sleepy gods
dismount at nightfall at desolate inns.
 


Δεν υπάρχουν σχόλια: