Η ΄Ανοιξη βομβαρδισμένη
απ' τα έγχρωμα κουνούπια του Demerara
.

Ο ΄Ηλιος διαβάζει ποιητικά

περιττώματα στη Σόλωνος


Οι διανόηση χειροκροτεί

υποτακτικές κυβερνήσεις

και


η ποιητική νομενκλατούρα
θ' αποφανθεί :

Διογένη Γαλήνη
δεν είσαι ποιητής

21.05.2012

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ : ΠΟΙΗΜΑΤΑΕΛΟΝΟΣΙΑ


Τους βοστρύχους τους έλουσαν με μέλι . Ποταποί
εκμεταλευταί των ουσιαστικών κόπων ολοκλήρου
γενεάς παρεδόθησαν αμαχητί και ακροποδητί παρέ-
καμψαν την τετραφωνίαν των εορταζόντων αγγέλων .
Την ημέρα εκείνη τα κλωστήρια κατέρρευσαν .Τρεις
φούρνοι έγιναν δάση και επάνω από τα φυλλώματα
ανέπεμψε κραυγή κλιμακωτή μια δυστηχής γυναίκα
που έχασε δύο γιους και ένα χαριτωμένο πετεινά-
ριο στους πολέμοους της Κίνας . Ο πόθος της όμως
παρέμεινε ως άγαλμα υψηλής εντάσεως και δε-
σπόζει τώρα αναγνωριζόμενος από τις βάρκες που
πλέουν ολόγυρα παρά τα έσχατα επιχειρήματα των
πολιτικών συγγραφέων ολοκλήρου εποχής .

ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ

ΤΟ ΡΗΜΑ ΑΓΝΑΝΤΕΥΩ


Τούτη η αιθρία με το σύννεφο που πλέχει στον αέρα
Είναι γαλάζιος πλους μιας κάτασπρης φρεγάδας
Ιστάμενος ακουμπιστός στην κουπαστή κοιτάζω
Και βλέπω τα θηράματα των λογισμών μου
Δελφίνια που αναδύονται κ' εισδύουν μεσ' στο κύμα
Πεδιάδες ακρογιάλια και βουνά
Και μια ξανθή νεάνιδα που στέκει στο πλευρό μου
Μεσ' στης οποίας τα γαλήνια μάτια βλέπω
Το μέλλον της ολόκληρο και το παρόν μου .


 

Σκοπός της ζωής μας δεν είναι η χαμέρπεια . Υ-
πάρχουν απειράκις ωραιότερα πράγματα  και απ'
αυτήν την αγαλματώδη παρουσία του περασμένου
έπους . Σκοπός της ζωής μας είναι η αγάπη . Σκο-
πός της ζωής μας είναι η ατελεύτητη μάζα μας .
Σκοπός της ζωής μας είναι η λυσιτελής παραδοχή
της ζωής μας και της κάθε μας ευχής εν παντί
τόπω εις πάσαν στιγμήν εις κάθε ένθερμον αναμό-
χλευσιν των υπαρχόντων . Σκοπός της ζωής μας
είναι το σεσημασμένον δέρας της ύπάρξεώς μας .


ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: